تدوین

تدوین چیست | تدوین فیلم یعنی چه

تدوین چیست ؟ بعد از آن که فیلم ها گرفته و برچسب گذاری شده را ظاهرکردند،تدوینگران فیلم گاه در مراحل پایانی کار ، همراه کارگردان فیلم گاه بهترین برداشت هر نما را بر می گزینند.تدوینگر گاه گاه نما را کوتاه می کند،گاه نمایی را می شکند و نمایی یا بخشی از نمایی را درون آن کار میگذارد(که به آن نمای درون برشی می گویند).تدوین فیلم یعنی چه؟ در ادامه به این مسئله بیشتر می پردازیم:

با ایران سین استودیو همراه باشید.

تدوین فیلم یعنی چه

بعد از آن که فیلم ها گرفته و برچسب گذاری شده را ظاهرکردند،تدوینگران فیلم گاه در مراحل پایانی کار ، همراه کارگردان فیلم گاه بهترین برداشت هر نما را بر می گزینند.تدوینگر گاه گاه نما را کوتاه می کند،گاه نمایی را می شکند و نمایی یا بخشی از نمایی را درون آن کار میگذارد(که به آن نمای درون برشی می گویند).

معمولا گفته میشود که در اتاق تدوین،کار خلاقه و تاثیرگذاری صورت می پذیرد.تدوینگر میتواند با انتخاب بهترین برداشت ها از بازی هر بازیگر یا با قطع به نمایی واکنشی،در مواردی که بازیگری خطایی میکند یا از جلد شخصیت مورد نظر بیرون می آید سبب میشود که بازیگر بهتر به نظر برسد.تدوینگر همچنان میتواند با حذف گف و گو های ضعیف از فیلم یا بخشیدن ضرب اهنگ خاصی به گفت و گو ها و کنش ها کاری کند که کار فیلمنامه نویس یا فیلمنامه نویسان هم بهتر جلوه کند.درواقع تدوینگر میتواند با حذف صحنه های زائد و خسته کننده ،کاری کند که کار همه بهتر به نظر برسد.تماشاگران هرگز تمامی واکنش های شخصیتی را که شاهد رخداد مهمی در فیلم است،مشاهده نمی کنند.

ما از این بابت مدیون تدوینگران هستیم.به قول آلفردهیچکاک(درام همان زندگی است،با این تفاوت که بخش های کسل کننده آن حذف شده است.)

نگاهی کلی به تدوین چیست؟

در فیلم های بلند داستانی،کار تدوین که معمولا نیازمند همکاری دویاچند تدوینگر یا یک تدوینگر اصلی و چند دستیار اوست چند ماه طول می کشد.کار تدوین چنان وقت گیر است که بیهوده نیست که اکران فیلم گاه ماه ها و حتی یک سال به تاخیرمی افتد.در فیلم موج خون از میان 148 ساعت از فیلم گرفته شده داشت که فقط ده هفته، هفته ای شش روز و روزی ده ساعت ،وقت صرف کرد تا بتواند روزانه ها (راش ها)را تماشا کند و پس از آن حدود 2سال دیگر هم روی تدوین آن وقت صرف کرد تا بتواند اثر نهایی سه ساعت و نیمی خود را عرضه کند.

در فیلم های بلند پرهزینه،تدوینگر معمولا در چار چوبی که فیلم نامه و فیلم گرفته شده تعیین می کند،به کار میپردازد.با این همه تدوینگران میتوانند با انتخاب و تنظیم نماها،بلند و کوتاه کردن آنها و نظایر آن ماجرایی را کوتاه کنند یا کش بدهند، تداوم ماجرا را حفظ کنند،بر ضرب آهنگ واحساس فیلم اثر بنهند و تماشاگران را برانگیزند. چه بسیار مواردی که فیلمی میان مایه در اتاق تدوین به فیلم به مراتب بهتری تبدیل شده است.

ایران سین استودیو فعال در زمینه‌ی تبلیغات شما را در ارائه‌ی بهترین خدمات یاری می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس: 09374573486